Specimens for Species: Sebastapistes strongia

Home | Animalia | Chordata | Actinopterygii | Scorpaeniformes | Scorpaenidae | Scorpaeninae | Sebastapistes
Species: Sebastapistes strongia (6)