Genus: Epidesmia

Home | Animalia | Arthropoda | Insecta | Lepidoptera | Geometridae | Epidesmiinae | Epidesmia
Species: Epidesmia brachygrammella
Number of specimens: 3
Species: Epidesmia chilonaria
Number of specimens: 18
Species: Epidesmia hypenaria
Number of specimens: 30
Species: Epidesmia hypenariaAH01
Number of specimens: 2
Species: Epidesmia oxyderces
Number of specimens: 2
Species: Epidesmia perfabricata
Number of specimens: 9
Species: Epidesmia phoenicina
Number of specimens: 5
Species: Epidesmia reservata
Number of specimens: 11
Species: Epidesmia sp. ANIC1
Number of specimens: 3
Species: Epidesmia tricolor
Number of specimens: 3
Species: Epidesmia tryxaria
Number of specimens: 44